Psychotické poruchy a těhotenství

Pojem psychóza je používán jako obecný popisný termín pro soubor příznaků zahrnující psychotické příznaky: halucinace, bludy a vážné abnormality v chování.  Paradigmatickou diagnostickou jednotkou ze skupiny primárních psychotických poruch je schizofrenie.

Světová prevalence schizofrenie je 0,5–1,0 %, a incidence 2–4 nových případů na 10 000 obyvatel ročně (1).

Účinnější léčba atypickými antipsychotiky, která neovlivňují endokrinologický profil ženy tolik jako antipsychotika první generace (jedním z vedlejších nežádoucích účinků antipsychotik je hyperprolaktinemie), a postupná deinstitucionalizace psychiatrické péče vedou k rostoucímu počtu těhotenství u žen léčících se s psychotickou poruchou.

Těhotenství není rizikovým faktorem pro rozvoj či exacerbaci psychózy, avšak v poporodním období je riziko relapsu u žen se schizofrenií 30 až 40 % (2). Ženy léčící se s psychotickou poruchou jsou častěji kuřačky, mají děti ve vyšším věku a často neplánovaně, pozdě zaznamenají otěhotnění i známky nastávajícího porodu a využívají méně gynekologické prenatální péče (2).

Děti matek se schizofrenií mají mírně zvýšené riziko, že se narodí předčasně (RR 1,46; 95% CI 1,19–1,79), s nízkou porodní hmotností (RR 1,57; 95% CI 1,36–1,82) a intrauterinní růstovou retardací (RR 1,34; 95% CI 1,17–1,53) v porovnání s dětmi matek, které se neléčí s psychiatrickým onemocněním (3).

V metaanalýze 63 malých studií a kazuistik, zahrnujících celkem 216 těhotenství u schizofrenních pacientek, byla nalezena mírně vyšší relativní rizika pro výskyt porodních komplikací (RR 2,08; 95% CI 1,04–6,14), spontánní potrat (RR 2,04; 95% CI 0,88–1,28) a předčasný porod (RR 1,98; 95% CI 0,19–2,79) (32). Ve stejné studii bylo také popsáno vyšší souhrnné riziko pro vrozené malformace u novorozence (RR 2,1; 95% CI 1,1–3,8), intrauterinní růstovou retardaci (RR 2,16; 95% CI 1,48–3,87) a nižší poporodní skóry dle Apgarové (RR 2,22; 95% CI 0,56–8,84). Všechny výsledky v této studii byly kontrolovány na známé rizikové faktory (2).

Informace o bezpečnostním profilu vybraných antipsychotik v těhotenství naleznete zde.

Upozornění: Informace zde prezentované nejsou míněny jako náhrada za odborný úsudek ošetřujícího lékaře / lékařky. Doporučení ohledně těhotenství a kojení týkající se vaší konkrétní situace byste měli konzultovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na této stránce.

Literatura:

  1. McGrath J, Saha S, Chant D, et al. Schizophrenia: a concise overview of incidence, prevalence and mortality. Epidemiol. Rev. 2008; 30: 67–76.
  2. Matevosyan NR. Pregnancy and postpartum specifi cs in women with schizophrenia: a meta-study. Arch Gynecol Ob-stet 2011; 283: 141–147
  3. Bennedsen BE, Mortensen PB, Olesen VA, et al. Preterm birth and intra-uterine growth retardation among children of women with schizophrenia. Br J Psychiatry. 1999; 175(3): 239–245.

Autoři:

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

MUDr. Jan Hanka

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. et Bc. Anna Horáková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Jazyková korektura:

Bc. Kristýna Hrdličková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nabízíme další témata, která by vás mohla zajímat. Kam dále pokračovat?