Důležitá témata spojená s duševními poruchami v poporodním období a jejich léčbou

Co zde nalezneme?

V současnosti roste počet žen, které musí v období gravidity pravidelně užívat psychofarmaka z důvodu duševního onemocnění. Užívání psychofarmak pak bývá často nutné i v období po porodu a během laktace. Psychická pohoda ženy je nutným předpokladem pro navázání a následné prohlubování citové vazby matka-dítě, která je důležitá pro plnohodnotný vývoj dítěte. Neléčené duševní poruchy v poporodním období negativně ovlivňují kapacitu matky ke tvoření této citové vazby, což má dlouhodobé dopady na její dítě.

Kojení je všeobecně uznáváno jako nejpřirozenější metoda výživy novorozeného dítěte a také hraje roli při budování emočních vazeb mezi matkou a jejím dítětem. Většina léčiv přechází do mateřského mléka, a může tak negativně ovlivňovat organismus dítěte. Při volbě farmakologické intervence v tomto období musíme tedy zohledňovat bezpečnostní profil daných farmak, benefity kojení i to, zda matka chce své dítě kojit či nikoliv, a naši volbu tomuto rozhodnutí přizpůsobit.

V otázkách psychofarmakologie při laktaci tedy musíme vyhodnotit všechna přítomná potenciální rizika u našich pacientek individuálně. Přinášíme proto:

  1. informace o specificích vybraných duševních poruch v poporodním období
  2. Informace o psychofarmacích v laktaci

Pro koho je obsah určen?

Pro lékaře a lékařky, kteří mají v péči těhotné ženy a starají se o jejich duševní zdraví a chtějí svou péči poskytovat dle aktuálního stavu poznání.

Jak Vám můžeme pomoci?

Perinatální ambulance Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech poskytuje konziliární vyšetření v oblasti psychofarmakologie v laktaci (pro informace kontaktujte ambulance@nudz.cz).

Upozornění: Informace zde prezentované nejsou míněny jako náhrada za odborný úsudek ošetřujícího lékaře / lékařky. Doporučení ohledně těhotenství a kojení týkající se vaší konkrétní situace byste měli konzultovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na této stránce.

Připravená témata

Obecná psychofarmakologie v laktaci Délka: 6min. Antidepresiva a kojení Délka: 7min. Antipsychotika a kojení Délka: 8min. Benzodiazepiny, z-hypnotika a kojení Délka: 8min. Stabilizátory nálady a kojení Délka: 8min. Poporodní deprese Délka: 7min. Úzkostné poruchy po porodu Délka: 5min. Bipolární porucha po porodu Délka: 4min. Poporodní psychóza Délka: 7min. Schizofrenie po porodu Délka: 5min.

Vybrané kapitoly z perinatální psychiatrie

MUDr. Jan Hanka

Upozornění: Informace zde prezentované nejsou míněny jako náhrada za odborný úsudek ošetřujícího lékaře / lékařky. Doporučení ohledně těhotenství a kojení týkající se vaší konkrétní situace byste měli konzultovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na této stránce.

Nabízíme další témata, která by vás mohla zajímat. Kam dále pokračovat?