Poporodní deprese

Deprese je nejvíce studovanou duševní nemocí v poporodním období. Depresivní symptomy se po porodu vyskytují přibližně u 10–15 % rodiček, přičemž u 5 % z nich dosahují klinického obrazu těžké depresivní fáze (1).

Faktory, které nejvíce zvyšují riziko pro rozvoj poporodní deprese, jsou výskyt unipolární deprese kdykoliv před těhotenstvím (odds ratio, OR = 6,28; 95% CI = 4,86–8,13) (2) a anamnéza premenstruačního syndromu či premenstruační dysforické poruchy (OR = 2,05; 95% CI = 1,25–3,33) (3) .

Dalšími nezanedbatelnými rizikovými faktory jsou nepříznivá sociální situace či nedostatek opory ze strany otce dítěte. V  poporodním období se ale zvyšuje také riziko vzniku deprese u otců. Dle meta-analýzy 43 studií se u 10,4 % mužů, kteří jsou nově otci, rozvine deprese, což je 2× více, než je populační riziko (4).

Při diagnostice poporodní deprese se opíráme o kritéria depresivní fáze uvedené v Mezinárodní klasifikaci nemocí (5), diferenciálně diagnosticky musíme odlišit tzv. poporodní blues, které může klinickým obrazem poporodní depresi připomínat. Průběh a prognóza je odlišná; poporodní blues vzniká v řádu dnů po porodu, má proměnlivý průběh a zpravidla samovolně odezní do 1–2  týdnů. Oproti tomu poporodní deprese nejčastěji vzniká do jednoho měsíce po porodu a má delší a  závažnější průběh. Pro podrobnější informace o diferenciální diagnostice poporodní deprese a poporodního blues odkazujeme čtenáře na přehledovou práci na toto téma (6).

VIDEO – diferenciální diagnostika poporodních duševních poruch

Optimální péče o ženu s depresí, která plánuje graviditu, zahrnuje prekoncepční fázi (výběr bezpečného antidepresiva v těhotenství), udržovací fázi v době před a v průběhu gravidity (dosažení euthymie nejmenší účinnou dávkou zvoleného léku) a perinatální fázi bezprostředně před porodem a po porodu (prevence rozvoje poporodní deprese). Bezpečnostní profil antidepresiv v těhotenství naleznete zde.

Deprese a laktace

Hartová a kol. (7) nalezli asociaci mezi poporodní depresí matky a slabším přisáváním novorozence k prsu, nižším příjmem mléka a menším váhovým přírůstkem kojeného novorozence. Vyšší míra depresivní symptomatiky negativně koreluje s hladinami oxytocinu během kojení (8). Deprese v poporodním období je také asociována s kratší dobou kojení a předčasným ukončením kojení (9).

Přítomnost depresivních příznaků u žen v poporodním období negativně ovlivňuje jejich mateřskou roli (např.  méně tělesného kontaktu s dítětem, nižší přenos pozitivních emocí a menší míra pozitivní stimulace dítěte) (10). Narušení raného citového přilnutí dítěte je jednou z příčin vyšší míry psychopatologie a opožděného kognitivního vývoje dětí matek s poporodní depresí v porovnání s dětmi nedepresivních matek (11, 12).

Cílem léčby je proto dosažení co nejkvalitnější remise. Základním terapeutickým postupem v léčbě lehčích forem poporodní deprese je psychoterapie, kde nejlepšího efektu dosahuje kognitivně ­behaviorální směr (13). KBT prvky obsahuje i námi vyvinutá mobilní aplikace Kogito. www.kogito.cz

U těžších forem onemocnění jsou metodou léčby antidepresiva, v nejvážnějších případech, neodpovídajících na předchozí intervence pak hospitalizace, kombinace psychofarmak, augmentace či aplikace elektrokonvulzivní terapie.

Upozornění: Informace zde prezentované nejsou míněny jako náhrada za odborný úsudek ošetřujícího lékaře / lékařky. Doporučení ohledně těhotenství a kojení týkající se vaší konkrétní situace byste měli konzultovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na této stránce.

Literatura:

 1. Howard LM, Molyneaux E, Dennis C ­L, Rochat T, Stein A, Milgrom J. Non ­psychotic mental disorders in the perinatal period. Lancet 2014;384(9956): 1775–1788.
 2. Guintivano J, Sullivan PF, Stuebe AM, et al. Adverse life events, psychiatric history, and biological predictors of po-stpartum depression in an ethnically diverse sample of post¬partum women. Psychol Med. 2018; 48(7): 1190–1200.
 3. Turkcapar AF, Kadioglu N, Aslan E, et al. Sociodemogra­phic and clinical features of postpartum depression among Turkish women: a prospective study. BMC Pregnancy Child­b ir t h . 2015; 15: 10 8 –115.
 4. Paulson JF, Bazemore SD. (2010). Prenatal and postpar­tum depression in fathers and its association with maternal depression. JAMA. 2010; 303(19): 1961–1969
 5. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: MKN­10: Mezinárodní klasifikace ne­mocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. Ak­tualizované vydání k 1. 1. 2018, Praha: Bomton Agency, 2017
 6. Šebela A, Hanka J, Mohr P. Diagnostika a moderní trendy v terapii poporodní deprese. Čes. Gynek., 2018; 83(6): 474–478
 7. Hart SL, Jackson SC, Boylan  LM. Compromised weight gain, milk intake, and feeding behavior in breastfed new­borns of depressive mothers. Journal of pediatric psycholo­gy. 2011; 36(8): 942–950.
 8. Stuebe AM, Grewen K, Meltzer ­Brody S. Association between maternal mood and oxytocin response to bre­astfeeding. Journal of Women’s Health. 2013; 22(4): 352–361
 9. Dias CC, Figueiredo B. Breastfeeding and depression: A systematic review of the literature. Journal of Affective Di­sorders. 2015; 171: 142–154.
 10. Righetti ­Veltema M, Conne ­Perréard E, Bousquet A, Man­zano J. Postpartum depression and mother ­infant relation­ship at 3 months old. J Affect Disord, 2002, 70(3): 291–306
 11. Sanger C, Iles JE, Andrew CS, Ramchandani PG. Associati­ons between postnatal maternal depression and psycholo­gical outcomes in adolescent offspring: a systematic review. Arch Womens Ment Health, 2015, 18(2): 147–162
 12. Stein A, Pearson RM, Goodman SH, et al. Effects of peri­natal mental disorders on the fetus and child. Lancet, 2014, 38 4(9956): 180 0 –1819.
 13. Austin MP,  et  al. Clinical practice guidelines for depre­ssion and related disorders  – anxiety, bipolar disorder and puerperal psychosis  in the perinatal period. A guideline for primary care health professionals. Committee at GEA: Melbourne, Australia, 2011.

Autoři:

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

MUDr. Jan Hanka

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. et Bc. Anna Horáková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Jazyková korektura:

Bc. Kristýna Hrdličková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Je důležité sdílet své poznání s dalšími maminkami. Nejste v tom samy

Příběh anonymní maminky

Těhotenství bylo plánované, vše bez komplikací, do poslední chvíle jsem pracovala jako zdravotní sestra na těžkém oddělení. Měla jsem obavy z porodu, ale ne nic hrozného. Před porodem mi bylo oznámeno, že musím na plánovaný SC. To mě také nijak nerozhodilo, právě naopak, byla jsem ráda, že „vím“ do čeho jdu. Vše začalo v porodnici. Po operaci přišly silné bolesti. Když mi přinesli mé dítě, začala jsem plakat štěstím, že vše máme za sebou.

Nijak jsem si stále neuvědomovala, co přijde, a že je ze mě máma. Bolesti, nevyspání, kojení, trápení, pláč dítěte. V porodnici mi začalo být asi třetí den divně, začala jsem denně plakat, ale slyšela jsem od sester, že je vše normální, že je to hormonální koktejl. Nicméně partner zůstal s námi na nadstandardním pokoji dvě noci. Po pár dnech mi byla zastavena laktace ještě v porodnici.

Pláč neustupoval a já chtěla domů. Myslela jsem si, že doma mi bude lépe, ale doma to vše začalo. Ten nekončící kolotoč vyčerpání, vstávání, pleny, krmení, řvoucí dítě a já prvorodička nevěděla, co s plačícím dítětem. Radost, láska ani pocit štěstí nepřicházel. Já byla stále v myšlenkách, že mít dítě byla největší chyba v životě, a tak jsem plakala společně s malou. Všude kolem fotky spokojených, nalíčených maminek. A ze mě chodící troska.

Přečíst celý příběh

Paní Tereza říká:

Nejtěžší bylo přijmout, že nejsem šťastná a z vysněného života se stala noční můra. Mateřství si zkrátka neužívám i když bych prý měla. Zabrat mi dalo opravdu to, že moje poporodní deprese vyústily v silnou spánkovou poruchu, to mi hodně zkomplikovalo život a velmi dlouho jsem se z toho dostávala.

RP říká:

Na porod jsem se hodně připravovala a těšila. Všechno ale bylo špatně. Myslím, že i díky tomu nebylo šestinedělí zalité sluncem tak, jak by mělo (takový pocit jsem z okolí měla). Žádná euforie, zamilovanost. Jen bolest, smutek, touha vrátit vše zpět. Dnes (skoro 10m po) už mám ráda svou novou roli, porod snad pomůže vyřešit terapie. Všem maminkám přeji hlavně to, aby na své trápení nebyly samy.

Paní Petra říká:

S dětmi jsem najednou přestala zvládat svoje emoce. Hnala jsem se za dokonalosti,abych nevypadala jako špatná mama. Vnitřně jsem trpěla a plakala čím dal častěji. Chyběl mi můj život před dětmi. Ten pocit nadechnuti se. Skončila jsem na antidepresivech.

Paní Katka říká:

Když se syn narodil, vůbec nic jsem necítila, žádná láska až za hrob. Cítila jsem se provinile, zmateně a byla příšerně unavená. Vztah jsme spolu hledali nakonec několik let....

V.T. říká:

Nejtěžší byl začátek. Příchod z porodnice, velké komplikace po císaři a neschopnost se starat o mého syna. Nebylo mléko ani láska. A já se tak nenáviděla.

JK říká:

Nejtěžší bylo přijmout fakt, že jsem najednou zavřená mezi čtyřmi stěnami s malým cizincem a můj do té doby společenský život je fuč. Můj neúspěch byl asi ten, že jsem nedovedla říct o pomoc dřív a první tři měsíce svého dítěte mám komplet vymazané. Zabrat mi dalo vyhrabat se z poporodní deprese a úzkosti mě děsí někdy ještě teď. Můj syn je ale dokonalý. <3

Anonym říká:

Po porodu mi neustále chodily zprávy, jak musím být šťastná a jak si určitě užívám miminko. Já byla fyzicky i psychicky na dně, žádnou radost jsem necítila a byla jsem přesvědčená, že jsem ta nejhorší osoba na světě. Dcerku jsem začala opravdu milovat a užívat si ji až tak po 3 měsících.

Paní Lenka říká:

Pro mě bylo nejhorší totální vyčerpání po druhém porodu. Dostavilo se potom i spoustu jiných - hlavně fyzických potíží a výsledkem byla diagnóza poporodní deprese. Antidepresiva beru již přes rok a brzy budu vysazovat úplně. Konečně můžu zase normálně žít.

Paní Kristýna říká:

Čekala jsem, že mateřská láska je automatická a pocítím ji hned po tom, co dcerku budu držet v náručí a velice mě vyděsilo, když jsem po porodu byla úplně prázdná. Do toho od začátku problém s kojením a pocit hrozného selhání, když jsem malé dala umělé mléko. Vše se srovnalo po pár týdnech, ale bylo to mé nejtěžší období, po psychické stránce jsem si sáhla na dno a opravdu se nenáviděla.

Paní Petra říká:

Šestinedělí bylo nejtemnější období mého života. Období plné vyčerpanosti, pochybností a pláče. Chyběl mi spánek a můj starý život. Chtěla jsem utéct někam hodně daleko. Bylo těžké zvyknout si na to být matkou a přijmout svůj nový život. Nejtěžší bylo zbavit se předsudků, jak by to mělo být a není (absence zamilovanosti a pocitu štěstí hned na začátku). Skrz tyto zkušenosti jsem pochopila, jak moc jsme my ženy vnitřně silné.

Nabízíme další témata, která by vás mohla zajímat. Kam dále pokračovat?