Poporodní psychóza

Poporodní psychóza je velmi závažná, ale léčitelná duševní porucha, která se může u ženy po porodu objevit. Poporodní psychóza je častější u žen, které se již v minulosti léčily s bipolární afektivní poruchou nebo psychotickými poruchami. Může se však rozvinout i u žen, které nikdy s duševním zdravím neměly problémy. Četnost výskytu poporodní psychózy je 1 – 2 na 1000 porodů.

Poporodní psychóza se nejčastěji rozvíjí během prvních dní a týdnů od porodu. Stav se může velmi rychle horšit i v řádu hodin, a proto je potřeba jednat rychle, stejně jako u jiných akutních stavů v medicíně. Léčba je u většiny žen s poporodní psychózou postavena na lécích a nezřídka je nutný i pobyt v nemocnici.

Ženy se správně nastavenou léčbou poporodní psychózy často dosáhnou plného uzdravení a zotavení z tohoto náročného psychického stavu. Zotavení však vyžaduje svůj čas a celý zážitek může být pro ženu i její rodinu velmi náročný. Ženy se však po zotavení vracejí zpět ke svému já a k plnému fungování.

Jaké mohou být symptomy poporodní psychózy?

Jedním z hlavním stavů, doprovázejícím poporodní psychózu, je ztráta pocitu nutnosti spánku a problémy s usnutím nebo udržením spánku - déle trvající spánková deprivace pak vede k rozvoji příznaků pramenících z narušení testování a vnímání reality u dané ženy.

Poporodní psychóza tak zahrnuje jeden nebo více následujících stavů:

 • Zvláštní přesvědčení, která nemusí odpovídat pravdě a realitě (bludy)
 • Slyšiny, vidiny nebo i tělesné či čichové vjemy, které neodpovídají realitě (halucinace)
 • Nadnesená a nepřiměřeně zvýšená nálada neodpovídající situaci, žena je také vytržena z reality (mánie)
 • Silné zmatení a z něj pramenící podráždění a nevraživost až bojovnost často i k nejbližším ve svém okolí

Příznaky poporodní psychózy mohou být značně rozdílné, ženy tak mohou například zažívat:

 • Zvýšenou mluvnost, společenskost, mohou trávit dlouhý čas na sociálních sítích nebo telefonovat. Pocity, že musí všechny ve svém okolí informovat o všem, i když obsah zpráv nebo telefonů se může posluchači zdát zmatečný.
 • Pocity zrychlených myšlenek či pocity přehlcení vlastními myšlenkami.
 • Pocity, že se nikdo jiný o dítě nepostará, pocity nezničitelnosti, nulové únavy a nekonečné energie.
 • Pocity podezřívavosti až paranoi k okolí, i k nejbližším
 • Pocity, že se věci v okolí do sebe zapadají a dávají speciální významy, pocity že věci kolem nich se k nim vztahují, i když je to silně nepravděpodobné až vyloučené.
 • Pocity prolnutí s přírodou, bohem, světovým řádem.
 • Pocity důležitého úkolu pro lidstvo.

Jak častá je poporodní psychóza?

Poporodní psychóza je mnohem méně častá, než poporodní deprese nebo poporodní blues. Asi u 1 ženy z 1000 se po porodu rozvine poporodní psychóza.

Co poporodní psychózu způsobuje?

Zatím ještě přesně nevíme, v rozvoji poporodní psychózy hraje roli více faktorů, jak genetických, tak hormonálních, ale i spánkových. Že by ji způsobovalo samotné kojení, jak se dříve usuzovalo, je méně pravděpodobné. Proto se také již ustupuje od nepřesného názvu laktační psychóza.

Poporodní psychóza se může častěji projevit u žen, které:

 • Měly již v minulosti poporodní psychózu
 • Léčily se nebo se léči s bipolární afektivní poruchou nebo schizoafektivní poruchou
 • Léčily se nebo se léčí se schizofrenií nebo jinou psychotickou poruchou
 • Jejich máma nebo sestra se léčila s poporodní psychózou

Kam se obrátit pro pomoc?

Pokud se léčíte s nějakým z výše uvedených stavů, tak je základem prevence rozvoje poporodní psychózy plánovaní péče s vaším ošetřujícím lékařem nebo lékařkou.

Poporodní psychóza je závažný stav, a proto je potřeba jednat rychle.

O svých pocitech se nemusíte stydět mluvit. Naopak, sdílet to, co vás trápí, a vyhledat odbornou pomoc je nyní velmi důležité a odvážné.

 • Promluvte si se svým partnerem, rodinným příslušníkem, kamarádkou nebo kamarádem.
 • Obraťte se na svého gynekologa či praktického lékaře, případně na psychiatra pokud nějakého máte.
 • Zavolejte na jednu z celorepublikových nonstop krizových linek (Pražská linka důvěry: 222 580 697; Linka první psychické pomoci: 116 123)
 • Zavolejte do Centra Krizové intervence 284 016 110.

Některé ženy mohou cítit po prodělání poporodní psychózy pocity viny, protože pro ně doba po porodu nebyla krásným bezstarostným obdobím, jakým by podle jejich okolí mělo být. S těmito pocity se však nemusíte bát svěřit.

 • Obraťte se na organizaci Úsměv mámy, kde se můžete spojit s ženami, které po porodu bojovaly se stejnými pocity.

Léčba poporodní psychózy

Poporodní psychóza je nejčastěji léčena pomocí psychofarmak, antipsychotik. Je důležité, aby léčba byla zahájena co nejdříve, protože čím dříve se začne od propuknutí prvních příznaků s léčbou, tím dříve přijde zotavení.

U většiny žen je potřeba alespoň ze začátku intenzivní léčba na lůžku v psychiatrické nemocnici. Někdy se také stane, že je poporodní psychóza u ženy již tak „rozjetá“, že ta plně ztratí kontakt s realitou a může být i nebezpečná sobě nebo okolí, v tomto případě je indikovaná i tzv. hospitalizace bez souhlasu pacienta – detence.

V České republice zatím nemáme dostupná oddělení, kde by mohly být hospitalizované ženy s dítětem nebo rodinou.

Autoři:

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Je důležité sdílet své poznání s dalšími maminkami. Nejste v tom samy

Příběh Paní Jitky

Mám dvě krásné, zdravé děti, jsem šťastná a normálně fungující žena. Nic není ideální, chodím do práce a jako každá máma řeším spoustu běžných starostí a jsem za ně vlastně šťastná. Protože moje cesta k mateřství byla možná o něco trnitější, než tomu obvykle bývá…

Příběh první: Porodnice, před 11 lety po narození syna

Pobíhám zmateně po pokoji, beru miminko z postýlky, podle instrukcí sestřiček ho musím přebalit a nakojit. Je to tedy pořádná věda, nesmíme používat vlhčené ubrousky, ale máme nakázáno mu umývat zadeček pod tekoucí vodou a změřit mu při přebalování v zadečku teplotu. Pak ho musíme zvážit před kojením, nakojit a znovu zvážit a vše zapsat. Musela jsem si na ty všechny činnosti udělat seznam, protože jinak se to nedalo zvládnout udržet v hlavě. Po těžkém porodu, ale s velikou radostí z vytouženého chlapečka, jsem se snažila (jako vždycky) dělat všechno správně a co možná nejlíp. Kochala jsem se pocitem, že se mi konečně něco v životě opravdu povedlo, pocitem, že jsem výborně připravená – měla jsem skvělý předporodní kurz - vím snad úplně všechno, a budu skvělá maminka.

Přečíst celý příběh

Nabízíme další témata, která by vás mohla zajímat. Kam dále pokračovat?